Alicja Baluch, em. prof. dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska


Andrzej Baranow, prof. dr hab., Litewski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych (Lietuvos
edukologijos universitetas), Litwa


Tadeusz Budrewicz, prof. dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska


Borys Bunczuk, prof. dr, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), Ukraina


Anna Czabanowska-Wróbel, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński, Polska


Krzysztof Kłosiński, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska


Adam Kulawik, em. prof. dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska


Krystyna Latawiec, dr hab., prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska


Małgorzata Mikołajczak, prof. dr hab., Uniwersytet Zielonogórski, Polska


Danuta Opacka-Walasek, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska


Jerzy Smulski, prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska


Agata Stankowska-Kozera, prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Polska


Dorota Walczak-Delanois, prof. dr hab., Wolny Uniwersytet Brukselski (Université Libre de Bruxelles),
Belgia