Wojciech Browarny, Uniwersytet Wrocławski

Dariusz Brzostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jolanta Brzykcy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Anna Czabanowska-Wróbel, Uniwersytet Jagielloński

Elżbieta Gajek, Uniwersytet Warszawski

Maciej Gorczyński, Uniwersytet Wrocławski

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Anna Jeziorkowska-Polakowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Elżbieta Konończuk, Uniwersytet w Białymstoku

Dorota Korwin-Piotrowska, Uniwersytet Jagielloński

Aurelia Kotkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Jarosław Krajka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Adam Kulawik, (em.) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dariusz Kulesza, Uniwersytet w Białymstoku

Krystyna Latawiec, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Arkadiusz Sylwester Mastalski, Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia w
Krakowie; Uniwersytet Warszawski, Pracownia Poetyki Wiersza

Marianna Michałowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Piotr Michałowski, Uniwersytet Szczeciński

Tomasz Mizerkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Iwona Morawska, UMCS w Lublinie

Ewa Rajewska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mirosław Ryszkiewicz, UMCS w Lublinie

Anna Skubaczewska-Pniewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Halina Waszkielewicz, Uniwersytet Jagielloński

Violetta Wróblewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katia Vandenborre, Université Libre de Bruxelles

Krystyna Zabawa, Akademia Ignatianum w Krakowie

Agata Zawiszewska, Uniwersytet Szczeciński