Redaktor tematyczny i naukowy tomu: Katarzyna Slany.

Temat przewodni: Współczesna twórczość polskich pisarek dla dzieci i młodzieży.

Opublikowane: 2018-11-30