Redaktor tematyczny i naukowy tomu: Magdalena Roszczynialska.

Temat przewodni: Szkolna i akademicka teoria dzieła literackiego i literatury.

Opublikowane: 2017-05-14

Słowo wstępne

Magdalena Roszczynialska

3-6