Redaktor tematyczny i naukowy tomu: Jakub Knap.

Temat przewodni: Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze.

Opublikowane: 2016-06-11