Redaktor tematyczny i naukowy tomu: Katarzyna Wądolny-Tatar.

Temat przewodni: (De)limitacje w literaturze i literaturoznawstwie.

Opublikowane: 2015-03-17

Pochwała transgresji

Katarzyna Wądolny-Tatar

3-8