Redaktor tematyczny i naukowy tomu: Magdalena Roszczynialska.

Temat przewodni: Dawne i nowe poetyki miejskie.

Opublikowane: 2014-12-30