Redaktor tematyczny i naukowy tomu: Katarzyna Wądolny-Tatar.

Temat przewodni: Kanon i (de)kanonizacje.

Opublikowane: 2013-01-25

Relacyjność kanonu

Katarzyna Wądolny-Tatar

3-8