Szargot, Maciej. „Wokół Pisarstwa „historyczno-fantastycznego” Teodora Parnickiego (na Podstawie Dylogii „Muza Dalekich podróży” I «Staliśmy Jak Dwa sny»)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 9 (grudzień 23, 2021): 107–119. Udostępniono styczeń 28, 2023. https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9111.