Igliński, Grzegorz. „Zagadnienie Konstrukcji Romantycznego Cyklu Lirycznego. Przypadek Mickiewicza (Sonety krymskie), Norwida (Vade-Mecum) I Baudelaire’a (Kwiaty zła)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 70 (1): 94 -122. Udostępniono lipiec 12, 2020. https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/6738.