Szargot, M. „Wokół Pisarstwa „historyczno-fantastycznego” Teodora Parnickiego (na Podstawie Dylogii „Muza Dalekich podróży” I «Staliśmy Jak Dwa sny»)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica, t. 9, grudzień 2021, s. 107-19, doi:10.24917/23534583.9.7.