IglińskiG. „Zagadnienie Konstrukcji Romantycznego Cyklu Lirycznego. Przypadek Mickiewicza (Sonety krymskie), Norwida (Vade-Mecum) I Baudelaire’a (Kwiaty zła)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica, T. 7, 1, s. 94 -22, doi:10.24917/23534583.7.8.