[1]
M. Szargot, „Wokół pisarstwa „historyczno-fantastycznego” Teodora Parnickiego (na podstawie dylogii „Muza dalekich podróży” i «Staliśmy jak dwa sny»)”, Studia Poetica, t. 9, s. 107–119, grudz. 2021.