[1]
IglińskiG., „Zagadnienie konstrukcji romantycznego cyklu lirycznego. Przypadek Mickiewicza (Sonety krymskie), Norwida (Vade-mecum) i Baudelaire’a (Kwiaty zła)”, Studia Poetica, t. 7, s. 94 -122, 1.