Szargot, M. (2021) „Wokół pisarstwa „historyczno-fantastycznego” Teodora Parnickiego (na podstawie dylogii „Muza dalekich podróży” i «Staliśmy jak dwa sny»)”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica, 9, s. 107–119. doi: 10.24917/23534583.9.7.