IglińskiG. (1) „Zagadnienie konstrukcji romantycznego cyklu lirycznego. Przypadek Mickiewicza (Sonety krymskie), Norwida (Vade-mecum) i Baudelaire’a (Kwiaty zła)”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica, 70, s. 94 -122. doi: 10.24917/23534583.7.8.