Igliński, Grzegorz. 1. „Zagadnienie Konstrukcji Romantycznego Cyklu Lirycznego. Przypadek Mickiewicza (Sonety krymskie), Norwida (Vade-Mecum) I Baudelaire’a (Kwiaty zła)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 7 (1), 94 -122. https://doi.org/10.24917/23534583.7.8.