IglińskiG. Zagadnienie konstrukcji romantycznego cyklu lirycznego. Przypadek Mickiewicza (Sonety krymskie), Norwida (Vade-mecum) i Baudelaire’a (Kwiaty zła). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica, v. 7, p. 94 -122, 11.