Szargot, M. (2021). Wokół pisarstwa „historyczno-fantastycznego” Teodora Parnickiego (na podstawie dylogii „Muza dalekich podróży” i „Staliśmy jak dwa sny”). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica, 9, 107–119. https://doi.org/10.24917/23534583.9.7