IglińskiG. (1). Zagadnienie konstrukcji romantycznego cyklu lirycznego. Przypadek Mickiewicza (Sonety krymskie), Norwida (Vade-mecum) i Baudelaire’a (Kwiaty zła). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica, 7, 94 -122. https://doi.org/10.24917/23534583.7.8