(1)
IglińskiG. Zagadnienie Konstrukcji Romantycznego Cyklu Lirycznego. Przypadek Mickiewicza (Sonety krymskie), Norwida (Vade-Mecum) I Baudelaire’a (Kwiaty zła). Studia Poetica 1, 7, 94 -122.