[1]
IglińskiG. 1. Zagadnienie konstrukcji romantycznego cyklu lirycznego. Przypadek Mickiewicza (Sonety krymskie), Norwida (Vade-mecum) i Baudelaire’a (Kwiaty zła). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. 7, (1), 94 -122. DOI:https://doi.org/10.24917/23534583.7.8.