„Nie można pisać o wszystkim”. Z Andrzejem Stoffem rozmawia Anna Skubaczewska-Pniewska

Main Article Content

Anna Skubaczewska-Pniewska

Abstrakt

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skubaczewska-Pniewska, Anna. 2021. „«Nie można Pisać O wszystkim». Z Andrzejem Stoffem Rozmawia Anna Skubaczewska-Pniewska”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 9 (grudzień):306-26. https://doi.org/10.24917/23534583.9.18.
Dział
Parateksty i komentarze
Biogram autora

Anna Skubaczewska-Pniewska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Anna Skubaczewska-Pniewska (ur. 1973) – dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry
Teorii Literatury i Komparatystyki w Instytucie Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny
UMK; członek Pracowni Semiotyki Kultury Europy Środkowo-Wschodniej w Katedrze
Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego;
autorka monografii: O różnych rozumieniach dzieła literackiego. Wybrane dwudziestowieczne
kierunki literaturoznawcze wobec faktyczności dzieła literackiego (Toruń 2006, książka
przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja
Stoffa) oraz W więzieniu systemu. Ferdinand de Saussure a teoria literatury (Toruń 2013).
Zainteresowania badawcze: metodologia i historia literaturoznawstwa, poetyka teoretyczna,
teoria powieści, teorie i praktyki intertekstualności (zwłaszcza aluzja literacka), literatura
światowa.

Bibliografia

-
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##