Baśń czy nie baśń? O polskim definiowaniu fantasy w siedmiu aktach

Main Article Content

Katarzyna Kaczor
https://orcid.org/0000-0003-2897-2904

Abstrakt

Przedmiotem tekstu jest przedstawienie polskiego dyskursu definicyjnego fantasy jako konwencji literatury fantastycznej - od momentu jej zaistnienia za pośrednictwem przekładu Tolkienowskiego Władcy Pierścieni w latach 1961-1961 i pierwszych prób jej zdefiniowania do momentu ukształtowania się zjawiska i przejęcia jej dyskursu definicyjnego przez polskich autorów fantasy w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Dobór wypowiedzi znaczących i ich interpretacja zostały dokonane w odniesieniu do teorii dyskursu Michela Foucaulta i teorii pola Pierre’a Bourdieu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczor, Katarzyna. 2021. „Baśń Czy Nie baśń? O Polskim Definiowaniu Fantasy W Siedmiu Aktach”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 9 (grudzień):158-82. https://doi.org/10.24917/23534583.9.10.
Dział
Studia i szkice
Biogram autora

Katarzyna Kaczor - Uniwersytet Gdański

Katarzyna Kaczor – dr hab., profesor w Zakładzie Kulturoznawstwa Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego; kulturoznawczyni, badaczka kultury popularnej, autorka monografii: Z „getta” do mainstreamu. Polskie pole literackie fantasy (1982–2012) (Kraków 2017), Geralt, czarownice i wampir. Recykling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego (Gdańsk, 2006) i współautorka leksykonu Kino Nowej Przygody (Gdańsk 2012).

Bibliografia

Auden Wystan H., At the End of the Quest, Victory, „The New York Times”, dodatek „Book Review”, 22.01.1956, https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/01/ 02/11/specials/tolkien-return.html (dostęp: 24.11.2021)
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Auden Wystan H., The Hero Is a Hobbit, „The New York Times”, dodatek „Book Review”, 31.10.1954, https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/01/02/11/specials/tolkien-fellowship.html?_r=1 (dostęp: 24.11.2021).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bianga Milena, Stawicki Mariusz, Mit i magia: Ursula K. Le Guin, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk 1997 (Anatomia Fantastyki, nr 3).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bilska Anna, Prywatne światy baśni, „Radar” 1986, nr 21, s. 14–15.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bilska Anna, Odpowiedzialność za świat, „Radar” 1985, nr 1, s. 14–15.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Borkowska Anna, Gar’Ingawi Wyspa Szczęśliwa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bourdieu Pierre, Reguły sztuki, Geneza i struktura pola literackiego, przeł. Andrzej Zawadzki, Universitas, Kraków 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Carter Lin, Imaginary Worlds. The Art of Fantasy, Ballantine Books, New York 1973.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Carter Lin, O Williamie Morrisie i jego „Lesie za światem”, w: William Morris, Las za świa¬tem, przeł. Łukasz Nicpan, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1992, s. 5–10.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dębek Piotr, „Kultura neomitu. Mityczno-archetypowe spojrzenie na strukturę i funkcje literatury popularnej”, Wrocław 1999; praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Tadeusza Żabskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dziadkowiak Konrad, Tolkienowska koncepcja fantasy mitopoetycznej. Próba badania teologicznego, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk 2011 (Anatomia Fantastyki, nr 16).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fantasy, hasło w: Encyklopedia szkolna WSiP. Literatura. Wiedza o kulturze, komentarz naukowy Andrzej Z. Makowiecki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2006, s. 178.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Foucault Michel, Archeologia wiedzy, przeł. Andrzej Siemek, wstęp J. Topolski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Foucault Michel, Porządek dyskursu, przeł. Michał Kozłowski, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gemra Anna, Fantasy – mit na nowo opowiedziany?, „Literatura Ludowa” 1998, nr 2, s. 3–18.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gemra Anna, Fantasy – powrót romansu rycerskiego?, „Literatura i Kultura Popularna” 1998, t. 7, s. 55–73.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gemra Anna, Rudolf Edyta, Fantasy, hasło w: Słownik literatury popularnej, red. Tadeusz Żabski, wyd. 2, popr. i uzup., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 149–153.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Genette Gerard, Gatunki, „typy”, tryby, przeł. Krystyna Falicka, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 2, s. 269–307.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Głowiński Michał, Fantasy, hasło w: Michał Głowiński i in., Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, wyd. 3, poszerz. i popr., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1998, s. 149.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Grzędowicz Jarosław, Twierdza Trzech Studni, „Almanach Literacki Iskier” 1986, z. 4.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Grzędowicz Jarosław, Twierdza Trzech Studni, „Odgłosy” 1982, nr 38, s. 12–13.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hollanek Adam, …3…2…1…, „Fantastyka” 1987, nr 1, s. 2.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Iwicka Beata, Kultura Śródziemia w końcu Trzeciej i na początku Czwartej Ery: J.R.R. Tolkien „Władca Pierścieni”, „Silmarillion”, „Hobbit”, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk 1996 (Anatomia Fantastyki, nr 2).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jackson Rosemary, Fantasy. The Literature of Subversion, Methuen, London – New York 1981.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jenkins Henry, Kultura konwergencji. Zderzenie nowych i starych mediów, przeł. Małgorzata Bernatowicz, Mirosław Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kaczor Katarzyna, Bogactwo polskich światów fantasy. Od braku nadziei ku eukatastrophe, w: Anatomia wyobraźni, red. Sebastian J. Konefał, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk 2014, s. 181–198.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kaczor Katarzyna, Geralt, czarownice i wampir. Recykling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kaczor Katarzyna, We władzy dyskursów. O polskich definicjach fantasy, w: Między przymusem a akceptacją. Meandry władzy w literaturze i kulturze popularnej, red. Anna Gemra, Konrad Dominas, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów. Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014, s. 25–44.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kaczor Katarzyna, Z „getta” do mainstreamu. Polskie pole literackie fantasy (1982–2012), TAiWPN Universitas, Kraków 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kochański Krzysztof, Nazywam się Mageot, „Feniks” 1986, nr 2, s. 43–50.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kochański Krzysztof, Zabójca czarownic, „Fantastyka” 1984, nr 11, s. 3–25.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kołodziejczak Tomasz, Pirogiada, „Nowa Fantastyka” 1993, nr 12, s. 65–66.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kołodziejczak Tomasz, Szrejter Artur, Pierwsza dekada, „Fenix” 1990, nr 4, s. 128–133.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kowalski Mirosław, Magią i mieczem, „Almanach Literacki Iskier” 1986, z. 4, s. 88–95.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kowalski Andrzej, Podróże do świata fantasy, „Radar” 1985, nr 39, s. 19–20.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kres Feliks W., Demon walki, „Fantastyka” 1987, nr 10, s. 21–24, 45–46.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kres Feliks W., Kręgi, „Feniks” 1985, nr 1–2(2–3), s. 16–32.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kres Feliks W., Księga epizodów: Tylko deszcz dla Ayany, „Feniks” 1985, nr 1–2(2–3), 7–22.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kres Feliks W., Prawo sępów, „Sfera” 1985, nr 2–3.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kuncewicz Piotr, Tolkien, czyli świat, „Współczesność” 1963, nr 24.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kuncewicz Piotr, Tolkien, czyli świat, w: tegoż, Samotni wobec historii, Czytelnik, Warsza¬wa 1967, s. 133–144.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lasoń Grażyna, Baśń a fantasy – podobieństwa i różnice, „Fantastyka” 1984, nr 9, s. 51–52.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lasoń-Kochańska Grażyna, Czytając fantasy…, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk 2002 (Anatomia Fantastyki, nr 13).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Leiber Fritz, Klejnoty w lesie, w: Fritz Leiber, Zobaczyć Lankmar i umrzeć, t. 1: Przygody Fafryda i Szarego Kocura, przeł. Dariusz Kopociński, Solaris, Olsztyn 2004, s. 215–248.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Leiber Fritz, Swords Against Death, Ace, New York 1970.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lem Stanisław, Dzieła zebrane. Fantastyka i futurologia, t. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lem Stanisław, Fantastyka i futurologia, t. 1–2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lem Stanisław, Posłowie, w: Ursula K. Le Guin, Czarnoksiężnik z Archipelagu, przeł. Stanisław Barańczak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983; [cyt. za:] Ziemiomorze, https://web.archive.org/web/20180104140145/http://www.earthsea.republika.pl/fabula.html (dostęp: 8.09.2021).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lewis Clive S., O trzech sposobach pisania dla dzieci, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 5, s. 4 (Książki w Tygodniku).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lewis Clive S., On Three Ways of Writing for Children, w: Of Other Worlds, red. i przed¬mowa Walter Hooper, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1966.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lichański Jakub Zdzisław, Aure entuluva!, „Nowa Fantastyka” 1993, nr 12, s. 68–69.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lichański Jakub Zdzisław, Nadgryziony rękopis, czyli jak (nie)pisać o fantasy, „Nowe Książki” 2001, nr 11, s. 29.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Łaba Joanna, Idee religijne w literaturze fantasy. Studium fenomenologiczne, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk 2010 (Anatomia Fantastyki, nr 14).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Łozińska Aleksandra, Urban fantasy, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2021, t. 64, nr 1, s. 197–203.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mazurkiewicz-Krause Ilona, Polska powieść dla dziewcząt a konwencja fantasy (na przykładzie powieści Doroty Terakowskiej i Joanny Rodniańskiej), w: Fantastyczność i cudowność. Wokół źródeł fantasy, red. Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Niewiadowski Andrzej, Fantasy, „Fantastyka” 1984, nr 9, s. 4.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Niewiadowski Andrzej, Fantasy, „Mała Fantastyka” 1987, nr 1, s. 34–35.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nycz Ryszard, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Instytut Badań Literackich, Warszawa 1995.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Oziewicz Marek, Magiczny urok Narnii. Poetyka i filozofia „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa, TAiWPN Universitas, Kraków 2005.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Oziewicz Marek, Rozważając fantasy. Diany Waggoner propozycje typologii odmian gatunku, „Literatura Ludowa” 2000, nr 2, s. 37–48.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Parowski Maciej, Czas fantastyki, wyd. 2, poszerz., Solaris, Stawiguda 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Parowski Maciej, Wiedźmin Geralt jako podróżnik w czasie, „Nowa Fantastyka” 1991, nr 12, s. 66–67.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Piekara Jacek, Jest złoto w Szarych Górach, a widzi tylko ten, kto patrzy, „Nowa Fantasty¬ka” 1993, nr 12, s. 66–67.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Piekara Jacek, Smok, „Fantastyka” 1984, nr 8, s. 45–48.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Piekara Jacek, Smoki Haldoru, „Almanach Literacki Iskier” 1986, z. 4.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pustowaruk Marek, Od Tolkiena do Pratchetta. Potencjał rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze we współpr. z Uniwersytetem Wrocławskim, Wrocław 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pycińska Dominika, Żyła Marcin, Burszta Wojciech, Zasłuchani w te same opowieści, „Znak” 2010 nr 3, https://www.miesiecznik.znak.com.pl/6582010z-wojciechem-j -burszta-rozmawiaja-dominika-pycinska-i-marcin-zylazasluchani-w-te-same-opowiesci/ (dostęp: 15.10.2021).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rogoż Michał, Pomiędzy konwencją a mimesis – różne wymiary świata przedstawionego w opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego „Miecz przeznaczenia” i „Ostatnie życzenie”, w: Fantastyczność i cudowność. Wokół źródeł fantasy, red. Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Roszczynialska Magdalena, Etnologiczne źródła literatury fantasy, w: Fantastyczność i cudowność. Wokół źródeł fantasy, red. Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Roszczynialska Magdalena, Sztuka fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Problemy poetyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rudolf Edyta, Bestiarium w literaturze fantasy, „Literatura Ludowa” 1997, nr 3, s. 13–24.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rudolf Edyta, Fantasy – „dziwna kraina” (Rzeczywistość alternatywna w cyklu powieściowym Andre Norton „Świat Czarownic”), „Literatura i Kultura Popularna” 1997, t. 6, s. 35–50.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rudolf Edyta, Pojęcie fantastyki. Rekonesans badawczy, „Literatura i Kultura Popularna” 1999, t. 8, s. 82–90.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sapkowski Andrzej, Błękitna Rapsodia, w: Elizabeth Haydon, Rapsodia, przeł. Anna Reszka, Wydawnictwo Mag, Warszawa 2000, s. 5–10.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sapkowski Andrzej, Droga, z której się nie wraca, „Fantastyka” 1988, nr 8, s. 20–56.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sapkowski Andrzej, Facet w czerni, w: Neil Gaiman, Nigdziebądź, przeł. Paulina Braiter, Wydawnictwo Mag, Warszawa 2001, s. 5–10.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sapkowski Andrzej, Macie rację, króliczki, „Nowa Fantastyka” 1993, nr 12, s. 68–69.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sapkowski Andrzej, Magic, sex and rock’n’roll, w: Emma Bull, Wojna o dąb, przeł. Anna Reszka, Wydawnictwo Mag, Warszawa 2003, s. 5–10.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sapkowski Andrzej, Maladie, w: tegoż, Świat króla Artura. Maladie, SuperNOWA, Warszawa 1995, s. 169–212.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sapkowski Andrzej, Piróg albo Nie ma złota w Szarych Górach, „Nowa Fantastyka” 1993, nr 5, s. 65–72.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sapkowski Andrzej, Rękopis znaleziony w smoczej jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy, SuperNOWA, Warszawa 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sapkowski Andrzej, Świat króla Artura, w: tegoż, Świat króla Artura. Maladie, Super-NOWA, Warszawa 1995, s. 5–165.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sapkowski Andrzej, Thank You, Fritz!, w: Fritz Leiber, Zobaczyć Lankmar i umrzeć, t. 1: Przygody Fafryda i Szarego Kocura, przeł. Dariusz Kopociński, Solaris, Olsztyn 2004, s. 5–14.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sapkowski Andrzej, Wiedźmin, „Fantastyka” 1986, nr 12, s. 18–54.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sapkowski Andrzej, Ziarno prawdy, „Fantastyka” 1989, nr 3, s. 43–51.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sapkowski Andrzej, Złotooki potwór wyobraźni, w: Patricia A. McKillip, Mistrz zagadek z Hed, przeł. Jacek Manicki, Wydawnictwo Mag, Warszawa 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Schlobin Roger, The Aesthetics of Fantasy Literature and Art, University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN 1982 [zawiera m.in. eseje: Gary’ego K. Wolfe’a The Encounter with Fantasy, Colina N. Manlove’a On the Nature of Fantasy, Williama R. Irwina From Fancy to Fantasy. Coleridge and Beyond oraz Kennetha J. Zahorskiego i Roberta H. Boyera The Secondary Worlds of High Fantasy].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Smuszkiewicz Antoni, Fantasy, hasło w: Andrzej Niewiadowski, Antoni Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1990, s. 287–290.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Smuszkiewicz Antoni, Na tropach „fantasy”, „Sztuka dla Dziecka” 1990, nr 1, s. 10–14.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Spraque De Camp Lyon, Wstęp, w: Robert E. Howard, Lin Carter, Lyon Spraque De Camp, Conan, przeł. Zbigniew A. Królicki, Wydawnictwo PiK, Katowice 1991, pierwsze wyd. kompletne, t. 1, s. 7-12.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sułek Joanna, Typologia, charakterystyka i historia fantasy, „Rocznik Naukowo-Dydak¬tyczny WSP w Krakowie. Prace Historycznoliterackie” 1998, z. 197, s. 117–130.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sułek Małgorzata, Rząd Draconia? O klasyfikacji smoków w wybranych powieściach fantasy, w: Fantastyczność i cudowność. Wokół źródeł fantasy, red. Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Surmacz Ryszard, Fantazja z pretensjami do naukowości, w: M. Warchał, Wiek żelazny, Orbita, Poznań 1984.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szczepaniak Grzegorz, Granice fantastyki. O kłopotach z konwencją, „Nowa Fantastyka” 2001, nr 6, s. 68–69.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szewczyk Joanna, Conan – bohater heroic fantasy. O twórczości Roberta E. Howarda, „Literatura i Kultura Popularna” 1996, t. 5, s. 91–107.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Świerkocki Maciej, Fantasy, hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Nowe wydanie, red. Grzegorz Gazda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 323–328.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tkacz Małgorzata, Baśnie zbyt prawdziwe. Trzydzieści lat fantasy w Polsce, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk 2012 (Anatomia Fantastyki, nr 19).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tolkien John Ronald Reuel, Dwie wieże. Władca Pierścieni II, przeł. Maria Skibniewska, Czytelnik, Warszawa 1962.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tolkien John Ronald Reuel, Hobbit czyli Tam i z powrotem, przeł. Maria Skibniewska, Iskry, Warszawa 1960.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tolkien John Ronald Reuel, Listy, przeł. Agnieszka Sylwanowicz, Prószyński i S-ka, War¬szawa 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tolkien John Ronald Reuel, O baśniach, w: tegoż, Drzewo i liść oraz Mythopeia, przeł. Joan¬na Kokot (O baśniach), Krzysztof Sokołowski (Liść, dzieło Niggle’a), Marek Obarski (Mythopeia), Zysk i S-ka, Poznań 1994, s. 11–74.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tolkien John Ronald Reuel, Powrót króla. Władca Pierścieni III, przeł. Maria Skibniewska, Czytelnik, Warszawa 1963.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tolkien John Ronald Reuel, Wyprawa. Władca Pierścieni I, przeł. M. Skibniewska, Czytelnik, Warszawa 1961.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Trębicki Grzegorz, Fantasy. Ewolucja gatunku, TAiWPN Universitas, Kraków 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ucherek Dorota, Czarodziejki (i czarodzieje) w świecie wiedźmina, w: Wiedźmin – polski fenomen popkultury, red. R. Dudziński, J. Płoszaj, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2016, s. 43–72
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

W oczach krytyki, „Almanach Literacki Iskier” 1986, z. 4, s. 251–260 [H. Bereza, s. 251; W. Myśliwski, s. 252–253; S. Zieliński, s. 253–256; W. Sadkowski, s. 256–260].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Williams Charles, Essays Presented to Charles Williams, Oxford University Press, London 1947.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wróblewska Violetta, Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego, czyli fantastyka w stylu collage, w: Polska literatura fantastyczna. Interpretacje, red. Andrzej Stoff, Dariusz Brzostek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2005, s. 401–414.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wydmuch Marek, Goście w raju, „Kultura” 1979, nr 9, s. 5.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wydmuch Marek, Gra ze strachem, Czytelnik, Warszawa 1975.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zgorzelski Andrzej, Fantastyka, utopia, science fiction. Ze studiów nad rozwojem gatunków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ziemkiewicz Rafał A., Archetyp kruchty, „Nowa Fantastyka” 1993, nr 12, s. 67–68.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ziemkiewicz Rafał A., Pieśń koronacyjna, „Almanach Literacki Iskier” 1986, z. 4.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ziemkiewicz Rafał A., Pieśń koronacyjna, „Feniks” 1985, nr 3, s. 12–19.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ziemkiewicz Rafał A., Siostrzyczka, „Nowa Fantastyka” 1998, nr 3, s. 75.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Żukowska Elżbieta, Mitologie Andrzeja Sapkowskiego, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk 2011 (Anatomia Fantastyki, nr 17).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##