Mózg i język w procesie poznawania świata – w kręgu doniesień z badań psychologicznych, medycznych i neurologopedycznych. Sprawozdanie z konferencji naukowej w Krakowie

Main Article Content

Zdzisława Orłowska-Popek
Halina Pawłowska-Jaroń

Abstrakt

-

Article Details

Jak cytować
Orłowska-PopekZdzisława, i Pawłowska-JarońHalina. 1. „Mózg I język W Procesie Poznawania świata – W kręgu Doniesień Z Badań Psychologicznych, Medycznych I Neurologopedycznych. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej W Krakowie”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 7 (1). https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/6818.
Dział
Parateksty i komentarze

Bibliografia

-