Zjawisko transmedialności w spektaklu Kosmos w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego

Main Article Content

Sinitta Kazek

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest spojrzeniem na teatr współczesny w kontekście jego przemian dokonanych pod wpływem rozwoju technologii i cywilizacji cyfrowej. Ma na celu ukazać zjawisko transmedialności teatralnej, czyli wykorzystywania nowych mediów w realizacji przedstawień teatralnych oraz określić podstawowe funkcje teatru współczesnego w społecznym odbiorze sztuki. Obecnie wielu jest reżyserów i twórców teatru, którzy pracując nad spektaklem bądź konkretnym wydarzeniem artystycznym, posługują się innowacyjnymi narzędziami medialnymi. Teatr funkcjonujący pod wpływem nowych mediów znacznie różni się w odbiorze od teatru wykształconego na drodze tradycji.

Article Details

Jak cytować
Kazek, Sinitta. 1. „Zjawisko transmedialności W Spektaklu Kosmos W reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 7 (1), 207-21. https://doi.org/10.24917/23534583.7.15.
Dział
Juwenilia naukowe
Biogram autora

Sinitta Kazek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Sinitta Kazek, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym tej uczelni w zakresie literaturoznawstwa. Jej zainteresowania badawcze obejmują przemiany polskich teatrów publicznych XXI wieku w kontekście rozwoju mediów i nowych technologii na scenie, a także socjologiczne aspekty teatru jako instytucji kultury.

 

Bibliografia

1. Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. Jacek Trznadel, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008.

2. Bauman Zygmunt, Płynna nowoczesność, przeł. Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

3. Braun Kazimierz, Wielka reforma teatru w Europie. Ludzie, idee, zdarzenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984.

4. Dobek-Ostrowska Bogusława, Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.

5. Dziamski Grzegorz, Nowe media a sztuka XX wieku, „Estetyka i Krytyka. Półrocznik Filozoficzny” 2000, nr 1, s. 51–85.

6. Goban-Klas Tomasz, Komunikowanie masowe, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1978.

7. Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 1999.

8. Golka Marian, Socjologia sztuki, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008. Gombrowicz Witold, Kosmos, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.

9. Grzymisławski Piotr, Zwrot performatywny w teatrze postdramatycznym. „Przestrzenie Teorii” 2012, nr 17, s. 51–61.

10. Kazimierska-Jerzyk Wioletta, Transmedialność jako poziom lektury, w: Sztuki przestrzeni transmedialnej, red. Tomasz Załuski, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Łódź 2010.

11. Konik Roman, Najnowsze Nowe Media i stare Nowe Media. Spór o definicję nowych mediów „Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu” 2016, nr 22, s. 20–38.

12. Kopecka-Piech Katarzyna, Leksykon konwergencji mediów, TAiWPN Universitas, Kraków 2015.

13. Kozłowski Krzysztof, Co to jest medium, „Images” 2011, nr 15–16, s. 203–209.

14. Lehmann Hans-Thies, Teatr postdramatyczny, przeł. Dorota Sajewska, Małgorzata Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.

15. Limon Jerzy, Brzmienie czasu, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2011.

16. Łotman Jurij, Uspieński Boris, O semiotycznym mechanizmie kultury, w: Semiotyka kultury, wybór i oprac. Elżbieta Janus, Maria Renata Mayenowa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977.

17. Manovich Lev, Język nowych mediów, przeł. Piotr Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

18. Mejłach Boris, Odbiór dzieła sztuki jako problem naukowy, „Pamiętnik Literacki” 1974, nr 4, http://bazhum.muzhp.pl (dostęp: 22.10.2018).

19. Niedurny Katarzyna, Polski VR. Rozmowa z Krzysztofem Garbaczewskim, „Dwutygodnik. com” 2017, nr 225, http://www.dwutygodnik.com/artykul/7490-polski-vr.html (dostęp: 16.08.2018).

20. Ostrowska Joanna, „Teatr może być w byle kącie”. Wokół zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014.

21. Pavis Patrice, Współczesna inscenizacja. Źródła, tendencje, perspektywy, przeł. Piotr Olkusz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

22. Sagan Carl, Kosmos, przeł. Maria Duch, Bronisław Rudak, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2016.

23. Wątroba. Słownik polskiego teatru po 1997 roku, wybór i oprac. Anna Berestecka i in., Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.

24. Węgrzyn Mateusz, Projekt spektakl: autor wideo. Rozmowa z Robertem Mleczko, „Dwutygodnik. com” 2015, nr 174, https://www.dwutygodnik.com/artykul/6289-projekt- -spektakl-autor-wideo.html (dostęp: 16.07.2018).

25. Załuski Tomasz, Sztuki w przestrzeni transmedialnej, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Łódź 2010.

26. http://badanieteatru.pl

27. http://bazhum.muzhp.pl

28. http://teatralny.pl/recenzje/zle-sny-witolda,1791.html

29. http://www.dwutygodnik.com/artykul/7490-polski-vr.html


30. http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/267/nowe-media-w-teatrze

31. https://culture.pl/pl/dzielo/kosmos-rez-krzysztof-garbaczewski

32. https://stary.pl/pl/repertuar/kosmos/

33. https://www.dwutygodnik.com/artykul/6289-projekt-spektakl-autor-wideo.html