Trylogia kryminalna Zygmunta Miłoszewskiego

Main Article Content

Justyna Przerwa
https://orcid.org/0000-0003-2933-2538

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę opisu trylogii kryminalnej Zygmunta Miłoszewskiego (Uwikłanie, Ziarno prawdy, Gniew) ze względu na tradycyjne i nowoczesne, obligatoryjne i fakultatywne cechy powieści kryminalnej. W opisie tym wykorzystano elementy analizy strukturalnej, zarysowano też możliwości badań nad kryminałem jako narracją o społeczeństwie w kontekście codzienności, związków z miejscem, sferą intertekstualnych i intermedialnych odniesień.

Article Details

Jak cytować
Przerwa, Justyna. 1. „Trylogia Kryminalna Zygmunta Miłoszewskiego”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 7 (1), 188-206. https://doi.org/10.24917/23534583.7.14.
Dział
Juwenilia naukowe
Biogram autora

Justyna Przerwa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie w 2019 roku obroniła pracę magisterską na temat poetyki powieści kryminalnej Zygmunta Miłoszewskiego

Bibliografia

1. Budrewicz Tadeusz, Puc, Bursztyn i aktant, w: Zapomniane/zapamiętane. Dziecięce lektury czytane po latach. Studia przypadków, red. Ewa Ihnatowicz, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 179–198.

2. Czubaj Mariusz, Etnolog w Mieście Grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne, Wydawnictwo „Oficynka”, Gdańsk 2010.

3. Czupryn Anita, Miłoszewski: Kryminału już więcej nie napiszę. Mam dość grzebania w najbrudniejszych emocjach, „Polskatimes Plus” 2014, s. 1, https://polskatimes.pl/miloszewski-kryminalu-juz-wiecej-nie-napisze-mam-dosc-grzebania-w-najbrudniejszych-emocjach/ar/3621216 (dostęp: 15.02.2019).

4. Dobaczewski Adam, Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe. Repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2018.

5. Doležel Lubomir, Semantyka narracji, „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 2, s. 289–310.

6. Falkenberg Gabriel, Definicja i eksplikacja: dwa rodzaje analizy językoznawczej, w: O definicjach i definiowaniu, red. Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1993, s. 63–71.

7. Gołębiewska Maria, Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności, Wydawnictwo Słowo/ Obraz. Terytoria, Gdańsk 2003.

8. Graf Magdalena, Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2015.

9. Kowalska Dorota, Zygmunt Miłoszewski: praca pisarza jest jak każda inna. Tylko bardziej niewdzięczna i nudna, „Polskatimes Plus” 2014, https://polskatimes.pl/zygmunt- miloszewski-praca-pisarza-jest-jak-kazda-inna-tylko-bardziej-niewdzieczna-inudna/ ar/3408881 (dostęp: 1.06.2019).

10. Krzemiński Ireneusz, Co się dzieje między ludźmi?, Dom Wydawniczy JS and Co., Warszawa 1999.

11. Lasić Stanko, Poetyka powieści kryminalnej. Próba analizy strukturalnej, przeł. Magdalena Petryńska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.

12. Lichański Jakub Z., Niepopularnie o popularnej. O narzędziach badań literatury, Wydawnictwa Drugie, Warszawa 2018.

13. Literatura kryminalna. Na tropie źródeł, red. Anna Gemra, Wydawnictwo EMG, Kraków 2015.

14. Martuszewska Anna, Niektóre właściwości struktury polskiej współczesnej powieści kryminalnej, w: Formy literatury popularnej. Studia, red. Aleksandra Okopień-Sławińska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław i in. 1973, s. 98–114.

15. Miłoszewski Zygmunt, Szacki. Trylogia kryminalna. Uwikłanie / Ziarno prawdy / Gniew, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2016.

16. Nowakowska Katarzyna, Zygmunt Miłoszewski nie chce już pisać kryminałów. „Wyścig na najokrutniejsze zbrodnie trwa”, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,16810220,Zygmunt_Miloszewski_nie_chce_juz_pisac_kryminalow_. html (dostęp: 1.06.2019).

17. Peisert Maria, Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

18. Poezja świadoma siebie. Interpretacje wierszy autotematycznych, red. Andrzej Stoff, Anna Skubaczewska-Pniewska, Dariusz Brzostek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2009.

19. Regiewicz Adam, Pomiędzy zbrodniami. Komparatystyka na tropach kryminału, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017.

20. Siewierski Jerzy, Powieść kryminalna. Wszystko o…, Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”, Warszawa 1979.

21. Speina Jerzy, Literatura w perspektywie psychologii. Studia i szkice o polskiej prozie narracyjnej Dwudziestolecia i jej recepcji krytycznoliterackiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1998.

22. Teorie literatury XX wieku, red. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.