Antropologia literatury Northropa Frye’a. Propozycja w kręgu nowej humanistyki [Recenzja książki Kamili Żukowskiej Poetyka totalna. O antropologii literatury Northropa Frye’a, Kraków: TAiWPN Universitas, 2018, ss. 170]

Main Article Content

Magdalena Roszczynialska
https://orcid.org/0000-0003-2529-5100

Abstrakt

Recenzja książki Kamili Żukowskiej Poetyka totalna. O antropologii literatury Northropa Frye’a, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, ss. 170

Article Details

Jak cytować
Roszczynialska, Magdalena. 1. „Antropologia Literatury Northropa Frye’a. Propozycja W kręgu Nowej Humanistyki [Recenzja książki Kamili Żukowskiej Poetyka Totalna. O Antropologii Literatury Northropa Frye’a, Kraków: TAiWPN Universitas, 2018, Ss. 170]”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 7 (1), 234 -40. https://doi.org/10.24917/23534583.7.17.
Dział
Parateksty i komentarze
Biogram autora

Magdalena Roszczynialska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Magdalena Roszczynialska, dr hab., profesor uczelni, pracuje w Katedrze Teorii i Antropologii Literatury IFP Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Inspiruje ją kulturowa teoria literatury. Autorka monografii Sztuka fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Problemy poetyki (Kraków 2009). Współredaktorka tomów zbiorowych: Granice i pogranicza w humanistyce (Kraków 2011); Kamień w literaturze, języku i kulturze, t. 1 i 2 (Kraków 2013); Kraków. Miejsce i tekst (Kraków 2014); Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku (Kraków 2015); Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych (Kraków 2017); Białostockie „Kontrasty”. Szkice i materiały (Białystok 2018). Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”.

Bibliografia

1. Burzyńska Anna, Markowski Michał P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.

2. Culler Jonathan, Teoria literatury, przeł. Maria Bassaj, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.

3. Frye Northrop, Anatomia krytyki, przeł. Monika Bokiniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.

4. Frye Northrop, Archetypy literatury, przeł. Apolonia Bejska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. Henryk Markiewicz, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 282–299.

5. Frye Northrop, Mit, fikcja, przemieszczenie, przeł. Elżbieta Muskat-Tabakowska, „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 2, s. 283–302.

6. Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, red. Przemysław Czapliński, Anna Legeżyńska, Marcin Telicki, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2010.

7. Markowski Michał P., Northrop Frye: literatura jako objawienie, w: Northrop Frye, Wielki Kod. Biblia i literatura, przeł. Agnieszka Fulińska, Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 1998.

8. Markiewicz Henryk, Teorie powieści za granicą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

9. Mitosek Zofia, Teorie badań literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

10. Napiórkowski Marcin, Mitologia współczesna, wyd. 2. rozszerzone, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

11. Todorov Tzvetan, Teorie symbolu, przeł. Tomasz Stróżyński, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2012.

12. Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze, red. Marzena Karwowska, Mateusz Grabowski, Kamila Żukowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

13. Zgorzelski Andrzej, Anatomia, czyli rozbieranie do szkieletu, w: Northrop Frye, Anatomia krytyki, przeł. Monika Bokiniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.

14. Żukowska Kamila, Poetyka totalna. O antropologii literatury Northropa Frye’a, TAiWPN Universitas, Kraków 2018.