Trzeba sięgnąć do źródeł, aby zrozumieć najnowsze powieści fantazmatyczne i agoralne

Main Article Content

Alicja Baluch

Abstrakt

.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
Baluch, Alicja. 2018. „Trzeba sięgnąć Do źródeł, Aby Zrozumieć Najnowsze powieści Fantazmatyczne I Agoralne”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 6 (listopad). https://doi.org/10.24917/23534583.6.1.
Dział
Repetycje

Bibliografia

Cieślikowski Jerzy, Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław 1975.

Cieślikowski Jerzy, Słowo–obraz–gest, czyli o intersemiotycznej naturze tekstów dziecięcych, [w:] Literatura osobna, wyb. R. Waksmund, Warszawa 1985.

Huizinga Johan, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. Maria Kurecka, Witold Wirpsza, Warszawa 1985.

Jak średniowieczne palimpsesty. Rozmowa z Josteinem Gaarderem, „Nowe Książki” 1996, nr 9.

Leszczyński Grzegorz, Biblia Obieżyświata, „Guliwer” 2000, nr 2.

Ługowska Jolanta, Od wiersza dla dzieci do liryki dziecięcej, „Poezja” 1979, nr 6.

Niszczel Leszek, Żyć i filozofować, „Guliwer” 2001, nr 3.

Read Herbert, Wychowanie przez sztukę, przeł. Anna Trojanowska-Kaczmarska, Wrocław 1976.