Pomysł i piękno: o wybranych książkach autorskich Iwony Chmielewskiej

Main Article Content

Alina Brzuska-Kępa

Abstrakt

Idea and Beauty in Iwona Chmielewska’s Picturebooks

A few years ago Iwona Chmielewska, Torunian artist and creator of the picturebooks could speak that the hardest thing is to be a Prophet in his own country. She was the author much more known on the publishing market in South Korea than in Poland. However, her books gradually accustom Polish publishers and readers to their ineptitude, ingenuity, poetry and creativity. An article is a short analysis of the selected (including unpublished yet in Poland) books by Chmielewska for creative workshop of their author: ideas for an intriguing content, poetic image and the specific architecture of the whole picturebook as artifact.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
Brzuska-KępaAlina. 2018. „Pomysł I piękno: O Wybranych książkach Autorskich Iwony Chmielewskiej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 6 (listopad), 136-46. https://doi.org/10.24917/23534583.6.11.
Dział
Kontynuacje i rewizje
Biogram autora

Alina Brzuska-Kępa

absolwentka filologii polskiej w Uniwersytecie Łódzkim. Adiunkt w Katedrze Informatologii i Bibliologii UŁ. W pracach badawczych łączy wykształcenie literaturoznawcze z pasją bibliologiczną, skupiając się na zagadnieniach książki i literatury dla dzieci, książki ilustrowanej oraz biblioterapii.

Bibliografia

Baszewska Marta, Picturebooki Iwony Chmielewskiej − w stronę poezji wizualnej, [w:] Dyskursy widzialności. Słowa a obrazy, red. Paweł Sarna i Matylda Sęk-Iwanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 64−81.

Brzuska-Kępa Alina, Czytanie obrazu − o „myślących książkach” Iwony Chmielewskiej, [w:] Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia, red. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 303−328.

Chmielewska Iwona, Cztery strony czasu, Media Rodzina, Poznań 2013.

Chmielewska Iwona, Królestwo dziewczynki, Entliczek, Warszawa 2014.

Chmielewska Iwona, La caja azul / El bastón azul, Océano Travesía, Mexico 2009.

Chmielewska Iwona, Oczy, Warstwy, Wrocław 2014.

Fromm Erich, Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów baśni i mitów, przeł. Józef Marzęcki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994.

Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.

Książki dla ludzi, a nie dla dzieci – wywiad z Iwoną Chmielewską. [Rozmawiała Agnieszka Sikorska-Celejewska]. 05.02.2013. http://qlturka.pl/2015/12/07/ksiazki-dla-ludzi-a-nie-dla-dzieci-wywiad-z-iwona-chmielewska/ [dostęp: 20.01.2017].

Lipka-Sztarbałło Krystyna, Królestwo dziewczynki. Iwona Chmielewska, wydawnictwo Entliczek 2014. [recenzja]. 29.11.2014. http://pozarozkladem.blogspot.com/2014/11/krolestwo-dziewczynki.html [dostęp: 10.10.2016].

Magdalena Howorus-Czajka, Wpływ czynników ekonomicznych na aktualny rozwój ilustracji książkowej: analiza zjawiska na przykładzie twórczości Iwony Chmielewskiej, „Ouart” 2014, nr 2.

Tresidder Jack, Symbole i ich znaczenie, przeł. Zbigniew Dalewski, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2001.

Zabawa Krystyna, „Teatr” obrazów i słów — sztuka lektury książek obrazkowych (na przykładzie wybranych utworów Iwony Chmielewskiej), [w:] Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki, red. Anna Pilch i Marta Rusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 113−129.