Cykl o Teosiu Kefirku Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby wobec wzorca powieści detektywistycznej

Main Article Content

Iwona Mityk

Abstrakt

Series about the Adventures of Teoś Kefirek Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby According to the Patterns of a Detective Novels


Małgorzata Strękowska-Zaremba is the author which writes a children’s novels. In her cycle of Teoś Kefirek she was inspired by classic pattern of detective novel, but she was able to modify it. She tries to work out her own style, creates colorful characters and fixes them in the 21st century realities and on the other hand she is capable of using conventional elements of genre and renews them with her own suggestions. She also intertwined the moments of great suspense with situations full of humour on account of young readers.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
Mityk, Iwona. 2018. „Cykl O Teosiu Kefirku Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Wobec Wzorca powieści Detektywistycznej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 6 (listopad), 74-83. https://doi.org/10.24917/23534583.6.7.
Dział
Kontynuacje i rewizje
Biogram autora

Iwona Mityk

dr. hab., prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pracownik Instytutu Filologii Polskiej tamtejszej uczelni. Zajmuje się polską prozą XX i XXI wieku, konwencjami literackimi i wybranymi gatunkami literatury popularnej.

Bibliografia

Baluch Alicja, Bohater literacki w funkcji pośrednika, [w:] tejże, Dziecko i świat przedstawiony, czyli Tajemnice dziecięcej lektury, Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie, Wrocław 1994, s. 71−82.

Burszta Wojciech Józef, Czubaj Mariusz, Krwawa setka. 100 najważniejszych powieści kryminalnych, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2007.

Caillois Roger, Powieść kryminalna, [w:] tegoż, Odpowiedzialność i styl, przeł. Jan Błoński i in., PIW, Warszawa 1967, s. 165−209.

Frycie Stanisław, Tendencje artystyczne w prozie społeczno-obyczajowej dla dzieci i młodzieży, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945–1970, t. 1: Proza, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978, s. 67−76.

Grant-Adamson Lesley, Jak napisać powieść kryminalną, przeł. Michał Rusinek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.

Kruszyńska Elżbieta, Między zabawą a dydaktyką. Literacka twórczość Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.

Martuszewska Anna, Topika literatury obiegów popularnych, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. Alina Brodzka, Mirosława Puchalska, Małgorzata Semczuk, Anna Sobolewska, Ewa Szary-Matywiecka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.

Strękowska-Zaremba Małgorzata, Detektyw Kefirek i pierwszy trup, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011.

Strękowska-Zaremba Małgorzata, Detektyw Kefirek na tropie kościotrupa, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010.

Strękowska-Zaremba Małgorzata, Detektyw Kefirek śledzi śledzia, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2013.