Odkrywanie Emila Zegadłowicza. „Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski”, red. H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 420.

Main Article Content

Adam Kowalczyk

Abstrakt

.

Article Details

Jak cytować
Kowalczyk, Adam. 2018. „Odkrywanie Emila Zegadłowicza. «Emil Zegadłowicz. Daleki I bliski», Red. H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, Ss. 420.”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 5 (maj), 249-55. https://doi.org/10.24917/23534583.5.19.
Dział
Parateksty i komentarze