Uwagi o formie metrycznej polskich i ukraińskich wierszy Łazarza Baranowicza

Main Article Content

Mykola Gutsuliak

Abstrakt

Polish and Ukrainian Poems of Lazar Baranovich in Metrical Aspect

The purpose of the article is to provide a versificational analysis of poems written by Lazar Baranovich, the 17th cent. Ukrainian-Polish writer and church figure. The poems are investigated mainly in metrical aspect (partially also in stanzaic and rhyming aspects). The article shows which formal means were used frequently and which rarely. There is also an attempt to explain the motives of author’s application of a certain meter. ”Apollo’s Lute”, Baranovich’s poetry collection in Polish (1671), served to be the main textual source for the analysis.

Article Details

Jak cytować
Gutsuliak, Mykola. 2018. „Uwagi O Formie Metrycznej Polskich I ukraińskich Wierszy Łazarza Baranowicza”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 5 (maj), 192-202. https://doi.org/10.24917/23534583.5.15.
Dział
Kontynuacje i rewizje
Biogram autora

Mykola Gutsuliak

Magister filologii ukraińskiej, magister filozofii. Doktorant Uniwersytetu Narodowego w Czerniowcach (Ukraina), doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Funduszu Wyszehradzkiego. Przygotowuje pracę doktorską na temat: Wersyfikacja ukraińska w połowie XVII wieku. Zainteresowania badawcze: literatura staropolska, literatura staroukraińska, wersyfikacja sylabiczna. Publikował artykuły m.in. w czasopismach „Spheres of Culture” (Lublin), „Religious and Sacred Poetry” (Kraków).


Bibliografia

Baranowicz Łuka, Lutnia Apollinowa kożdej sprawie gotowa, wyb. i oprac. Marta Maśko, „Terminus” 2004, nr 2.

Baranowicz Łuka, Lutnia Apollinowa, Kijów 1671.

Dawczyńska Anna, Twórczość poetycka Łazarza Baranowicza, Kraków 2008.

Pszczołowska Lucylla, 14-zgłoskowiec 8+6 – wspólny rozmiar wersyfikacji polskiej i ukraińskiej, [w:] Na styku kultur. Wiersz polski i ukraiński, red. Lucylla Pszczołowska, N. Czamata, Kijów 2007.

Pszczołowska Lucylla, Semantyka form wierszowych, „Pamiętnik Literacki” 1981, nr 72/4.

Pszczołowska Lucylla, Wiersz polski. Zarys historyczny, Funna, Wrocław 2001.

Radyszewski Rościsław, Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku, cz. I. Monografia, Kraków 1996.

Довгалевский Митрофан, Поетика. (Сад поетичний), перекл. Віталій Петрович Маслюк, Київ 1973.

Сумцов Микола Федорович, К истории южно-русской литературы XVII cm, Вып. 1, Лазар Баранович, Ха́рків 1885.

Українська поезія, кінець XVI – середина XVII ст, Упор. Вікто́рія Петрі́вна Колосова, Володимир Іванович Крекотень, Микола Матвійович Сулима, Київ 1992.

Шевчук Валерій, Муза Роксоланська. Українська література ХVІ–ХVІІІ століть, У 2 кн. К. 1, Ренесанс. Раннє бароко, Київ 2005.