Igraszki dla dzieci do lat stu, czyli „Przygody kota Murmurando” Agnieszki Kuciak

Main Article Content

Alicja Mazan-Mazurkiewicz

Abstrakt

Play games for children under a hundred years, that is the Przygody kota Murmurando Agnieszka Kuciak

The author of The Adventures of Murmurando the Cat is a literature studies specialist, a translator of Dante’s Divine Comedy and a poet. Her book for children has a reader-friendly, but the same time quite trivial and therefore untoward design. However it offers quite sophisticated literary entertainment. The aim of the article is to introduce the most important elements of this charade, which include the Agnieszka Kuciak’s book into so called doubleaddress literature. The first issue is connected with the autothematism and meta-literariness. The most interesting aspect is the editorial fiction created within the text and the ‘mouse signature’ being its result. The other issues are the linguistic games, the relation between the metaphore and the literalness, the juggling with the generic conventions (horror and detective story) and intertextuality. I will also show the connection between The Adventures of Murmurando the Cat and the works of Emily Dickinson.

Article Details

Jak cytować
Mazan-MazurkiewiczAlicja. 2018. „Igraszki Dla Dzieci Do Lat Stu, Czyli «Przygody Kota Murmurando» Agnieszki Kuciak”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 5 (maj), 182-91. https://doi.org/10.24917/23534583.5.14.
Dział
Kontynuacje i rewizje
Biogram autora

Alicja Mazan-Mazurkiewicz

Ur. w Łodzi w 1972 roku, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze: literatura polska XX i XXI wieku (szczególnie problematyka aksjologiczną i zagadnienia inspiracji religijnej w dziełach literackich), literatura i książka dziecięca. Autorka monografii: Inspiracje biblijne w utworach Romana Brandstaettera (2003) i Liryka ks. Jana Twardowskiego. Spotkanie ze św. Teresą z Lisieux (2014).


Bibliografia

Antologia poezji dziecięcej, wybór i oprac. Jerzy Cieślikowski, Wrocław 1980, BN I, nr 233.

Barańczak Stanisław, Wiersze zebrane, Kraków 2007.

Dobrzyńska Teresa, Od słowa do sensu. Studia o metaforze, Warszawa 2012.

Knutsson Gosta, Przygody Filonka Bezogonka, przeł. Zbigniew Łanowski, Warszawa 1980.

Kuciak Agnieszka, Dalekie kraje. Antologia poetów nieistniejących, Kraków 2005.

Kuciak Agnieszka, Prolegomena do rajskiej radości, [w:] Dante Alighieri, Raj, przeł. Agnieszka Kuciak, Poznań 2004.

Kuciak Agnieszka, Przygody kota Murmurando, il. Agnieszka Żelewska, Warszawa 2006.

Kuciak Agnieszka, Retardacja, Kraków 2001.

Mazan-Mazurkiewicz Alicja, „Na splątane skróty” – twórcze udziecinnienie w poezji Wisławy Szymborskiej, [w:] Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze, red. Małgorzata Chrobak, Katarzyna Wądolny-Tatar, Kraków 2016.

Piekarski Ireneusz, Narcyzm, anagram, sygnatura. Uwagi o pewnej obsesji (i literaturze), [w:] Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud – Jung – Fromm – Lacan, red. Edward Fiała, Ireneusz Piekarski, Lublin 2012.

Rodari Gianni, Bajki przez telefon, przeł. Ewa Nicewicz-Staszowska, Kraków 2012.

Rodari Gianni, Interesy Pana Kota, przeł. Jarosław Mikołajewski, wydanie drugie, Warszawa 2013.

Szymborska Wisława, Wiersze wybrane, wyd. nowe rozszerzone, Kraków 2005.