Roksana Jędrzejewska-Wróbel w trzech odsłonach. O kreowaniu światów poprzez słowo i obraz

Main Article Content

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Abstrakt

Roksana Jędrzejewska-Wróbel in three views. About creating realties through the use of word and picture enters

The article entitled Roksana Jędrzejewska-Wróbel in three views. About creating realties through the use of word and picture enters into interpretation of particular meanings between the literary text and its representation. Three books by Roksana Jędrzejewska-Wróbel, such as: Królewna (2009), O słodkiej królewnie i pięknym księciu (2008), Florka. Listy do Józefiny (2008) have been chosen to be discussed. The authoress of the article points to differences in how the particular illustrators: Ewa Poklewska-Koziełło, Agnieszka Żelewska, Jona Jung picture their works. She pays attention to the fact that the ways of introducing the picture (writers line, avant-garde concept, choice of scenes etc.) establish new context for understanding each literary work as a whole filling in so called space “between” (between word and picture).

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
Ungeheuer-GołąbAlicja. 2018. „Roksana Jędrzejewska-Wróbel W Trzech odsłonach. O Kreowaniu światów Poprzez słowo I Obraz”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 5 (maj), 166-81. https://doi.org/10.24917/23534583.5.13.
Dział
Kontynuacje i rewizje
Biogram autora

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, pedagożka, literaturoznawczyni, poetka, pracuje na Wydziale Pedagogicznym UR. Zajmuje się badaniami nad literaturą dziecięcą (głównie dla dzieci do 12. roku życia) widzianą w szerokiej perspektywie jej związków z pedagogiką, psychologią, antropologią kultury i obcowaniem dziecka ze sztuką. Autorka artykułów i książek, m.in.: Poezja dzieciństwa, czyli droga ku wrażliwości (Rzeszów 1999); Tekst poetycki w edukacji estetycznej dziecka (Rzeszów 2007); Wzorce ruchowe utworów dla dzieci. O literaturze dziecięcej jako wędrówce, walce, tajemnicy, bezpiecznym miejscu i zabawie (Rzeszów 2009), Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą (Warszawa 2011); Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka (Warszawa 2012). Współredaktorka tomów: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci, (współred. Małgorzata Chrobak), Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012; O tym, co Alicja odkryła… W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, (współred. Małgorzata Chrobak, Michał Rogoż), Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2015; Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka (współred. Urszula Kopeć), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.


Bibliografia

Armstrong Karen, Krótka historia mitu, przeł. Ireneusz Kania, Kraków 2005.

Baluch Alicja, Archetypy literatury dziecięcej, Wrocław 1993.

Baluch Alicja, Ilustracja, która prowadzi, [w:] Alicja Baluch, Od form prostych do arcydzieła. Wykłady, prezentacje, notatki, przemyślenia o literaturze dla dzieci i młodzieży, Kraków 2008.

Baluch Alicja, Nowe „światoodczucie” w polskich utworach dla dzieci XXI wieku, [w:] Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek, Katowice 2013.

Banach Adam, O ilustracji, Kraków 1950.

Cackowska Małgorzata, Ten fenomenalny picturebook…, „Ryms” 2011/2012, nr 16.

Godlewski Grzegorz, Słowo i sztuka słowa w ujęciu antropologicznym: media, praktyki, funkcje, [w:] Słowo na terytorium sztuki dla dziecka, red. Grzegorz Leszczyński, Hanna Gawrońska, Poznań 2013.

Jędrzejewska-Wróbel Roksana, Florka. Listy do Józefiny, Łódź 2008.

Jędrzejewska-Wróbel Roksana, Królewna, il. Ewa Poklewska-Koziełło, Łódź 2009.

Jędrzejewska-Wróbel Roksana, O słodkiej królewnie i pięknym księciu, il. Agnieszka Żelewska, Poznań 2008.

Kociuba Maciej, Antropologia poznania obrazowego. Rola obrazu i dyskursu w poznawczym ujmowaniu świata, Lublin 2010.

Łotman Jurij, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, przeł. Bogusław Żyłko, Gdańsk 2008.

Słońska Irena, Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci, Warszawa 1977.

Szuman Stefan, Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży. Zagadnienia estetyczne i wychowawcze, Kraków 1951.

Ungeheuer-Gołąb Alicja, O królewnach – bohaterkach literackich utworów dla dzieci Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel, [w:] Evropska dimerze ceske a polske literatury/Europejski wymiar literatury czeskiej i polskiej, red. Libor Martinek, Opava 2011.

Wartości w świecie dziecka i sztuki dla dziecka, red. Maria Tyszkowa, Bogusław Żurakowski Warszawa–Poznań 1984.

Winterson Jeanette, Brzemię, przeł. Zbigniew Batko, Kraków 2006.

Wysłouch Seweryna, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994.