"Blues o Wielkim Ptaku" Kazimierza Świegockiego w perspektywie lektur hermeneutycznych

Main Article Content

Damian Skawiński

Abstrakt

Kazimierz Świegocki’s Blues o Wielkim Ptaku from point of view of hermeneutic reading

In this article I presented a general assumption of hermeneutics as a theory of literature and a research attitude. I used its various elements in my interpretation of the poem Blues o Wielkim Ptaku of the modern Polish poet, Kazimierz Świegocki. I put the general hypothesis of interpretation and then I verified it by examining the specific elements of the text. I discussed the role of the title and date of creation, the way of speaker’s creation and the lyrical hero, the importance of symbolism and shape of the world presented. I described this poem as referring to issues of cosmogony, ontology, metaphysics and hermeneutics as explaining the order of the universe.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
Skawiński, Damian. 2018. „"Blues O Wielkim Ptaku" Kazimierza Świegockiego W Perspektywie Lektur Hermeneutycznych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 5 (maj), 115-27. https://doi.org/10.24917/23534583.5.9.
Dział
Kontynuacje i rewizje
Biogram autora

Damian Skawiński

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doktorant literaturoznawstwa na tejże uczelni. Publikował artykuły, szkice krytycznoliterackie i recenzje w pismach takich, jak „Akant”, „Aspekty”, „Inter-”, „Literaturoznawstwo”. Do jego naukowych zainteresowań należą problemy interpretacji współczesnej poezji, związki literatury i sztuki (oraz sposoby wzajemnego ich przenikania się), a także funkcjonowanie kultury w Internecie. Mieszka w Inowrocławiu.


Bibliografia

Czyż Antoni, Lekcje istnienia, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Dankowska Jagna, O muzyce w poezji, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Derdowski Krzysztof, Opus magnum Kazimierza Świegockiego, „Topos” 2015, nr 3.

Dybciak Krzysztof, Wstęp, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Dybel Paweł, Oblicza hermeneutyki, Kraków 2012.

Filipiak Marian, Mądrość w kulturze, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Gadamer Hans-Georg, Hermeneutyka podejrzenia, przeł. Przemysław Czapliński, „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 1.

Gadamer Hans-Georg, Zarys teorii doświadczenia hermeneutycznego, [w:] Prawda i metoda, przeł. Bogdan Baran, Kraków 1993.

Gardzińska Janina, Uwagi o semantyce pytań, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Handke Ryszard, Hermeneutyka, „Polonistyka” 1992, nr 5.

Heidegger Martin, Objaśnienia do poezji Hölderlina, przeł. Sława Lisiecka, Warszawa 2004.

Heidegger Martin, Odczyty i rozprawy, przeł. Janusz Mizera, Kraków 2002.

Jakubowski Marek, Kultura popularna i blues, Białystok 2014.

Janion Maria, Hermeneutyka, „Teksty” 1972, nr 2.

Januszkiewicz Michał, W-koło hermeneutyki literackiej, Warszawa 2007.

Klecel Marek, Genealogie i kosmogonie, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Legeżyńska Anna, Wiersze jak perły?, „Polonistyka” 2000, nr 9.

Markowski Michał Paweł, Hermeneutyka, [w:] Michał Paweł Markowski, Anna Burzyńska, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2007.

Mielhorski Robert, Dzieło Kazimierza Świegockiego w świetle kategorii „osobowości twórczej” – na przykładzie poematu Morze utracone”, „Filo-Sofija” 2015, nr 4, cz. I.

Nęcka Agnieszka, Synteza sprzeczności, „Nowe Książki” 2015, nr 6.

Prosnak Hanna, Słowo-słów (o niektórych symbolach), [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Ricoeur Paul, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, wyb. i wstęp Katarzyna Rosner, przeł. Piotra Graff, Katarzyna Rosner, Warszawa 1989.

Rosner Katarzyna, Hermeneutyka jako krytyka kultury, Warszawa 1991.

Skibiński Ziemowit, O poezji Kazimierza Świegockiego – rekonesans, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Skwarski Ryszard, Za zasłoną codzienności, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Sochoń Jan, Hermeneutyka – wstępne rozpoznania, „Warszawskie Studia Teologiczne” 1995, nr 8.

Szulakiewicz Marek, Od transcendentalizmu do hermeneutyki, Rzeszów 1998.

Świdziński Michał, Człowiek pośród oceanu. Kilka uwag o poszukiwaniu logosu we współczesnej poezji filozoficzno-religijnej, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Świegocki Kazimierz, W zbóż czerwieni, Warszawa 1981.

Topp Izolda, Symbol w hermeneutyce, czyli sztuka i kicz interpretacji, [w:] Sztuka interpretacji, red. Bronisław Czajkowski, Wrocław 2006.

Urbankowski Bohdan, W podwójnym świetle ziemi, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Wrzosek Stefan, Pochwała rozumu poetyckiego, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.