Somatyczne, muzyczne i auguryjskie konteksty retoryki

Main Article Content

Aleksander Nawarecki

Abstrakt

Somatic, musical and augural contexts of rhetoric

Rhetoric is considering from the way of performance (gr. hipokrizis, lat. actio), called by the Cicero “the body language”. There will be a point of departure in all kinds of somatic obstacles that limit the orator, and also the voices of the background that make oration harder. Among the natural voices there is a specific case of animal sounds, in particular birds’ melodies which were intensively listened by ancient augurs and poets. There is also returning question of birds singing and human voice, especially in the age of ecology and the new media, and in context of cinema music and literature. From the perspective of the zoophilology a very special case is the voice of marsh warbler that can be associated with jazz improvisation and the sampling. In the conclusion author reveals the rhetoric community between different discourses that were inspired by the art of improvisation – the free jazz (Coleman), deconstruction (Derrida) and birds language (marsh warbler).

Article Details

Jak cytować
Nawarecki, Aleksander. 2018. „Somatyczne, Muzyczne I Auguryjskie Konteksty Retoryki”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 5 (maj), 87-100. https://doi.org/10.24917/23534583.5.7.
Dział
Kontynuacje i rewizje
Biogram autora

Aleksander Nawarecki

Kieruje Zakładem Teorii Literatury na Uniwersytecie Śląskim; edytor i komentator poezji ks. Baki (Czarny karnawał, 1991), autor prac o roślinach i zwierzętach w literaturze (Pokrzywa, 1996), o przedmiotach (Rzeczy i marzenia, 1993; Parafernalia, 2014), a także esejów Mickiewiczowskich (Mały Mickiewicz, 2003) i silezjologicznych (Lajerman, 2011). Współautor podręcznika Przeszłość to dziś (2003), redaktor serii Miniatura i mikrologia literacka (2000–2003) oraz Ilustrowanego słownika terminów literackich (2017).


 

Bibliografia

Barthes Roland, S/Z, przeł. Michał Paweł Markowski, Maria Gołębiewska, Warszawa 1999.

Cyceron Marek Tuliusz, O wróżbiarstwie, przeł. Wiktor Kornatowski, [w:] Marek Tuliusz Cyceron, Rozmowy tuskulańskie i inne pisma, Warszawa 2010.

Deleuze Gillez, Félix Guattari, Tysiąc plateau, Warszawa 2015.

Derrida Jacques, Psyché. Odkrywanie innego, przeł. Michał Paweł Markowski, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz, Kraków 1997.

Hayman Peter, Rob Hume, Rozpoznawanie ptaków, przeł. Andrzej Kruszewicz, Zbigniew Lisiewicz, Warszawa 2005.

Hoffmann Ernst Theodor Amadeus, List z Warszawy. 1804, przeł. Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1973.

Krupiński Piotr, „Dlaczego gęsi krzyczały?”. Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Warszawa 2016.

Łubieński Stanisław, Dwanaście srok za ogon, Wołowiec 2016.

Łubieński Stanisław, Ocalić derkacza, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 32.

Markowski Michał Paweł, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013.

Nawarecki Aleksander, Lajerman, Gdańsk 2010.

Nawarecki Aleksander, Zoofilologia pod auspicjami augurów, [w:] Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu, red. Anna Barcz, Dorota Łagodzka, Warszawa 2015.

Od-głosy jedzenia, red. Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Adam Regiewicz, Częstochowa 2015.

Peczerski Aleksander, Bunt, [w:] Sobibór, red. Marek Bem, Warszawa 2010.

Ramshaw Sara, Deconstructin(g) Jazz Improvisation: Derrida and the Law of the Singular Event. „Critical Studies in Improvisation” 2006, nr 1.

Sienkiewicz Henryk, Szkice węglem, [w:] Henryk Sienkiewicz, Nowele, Warszawa 1954.

Singer Isaac Bashevis, Dlaczego gęsi krzyczały? [w:] Isaac Bashevis Singer, Urząd mojego ojca, przeł. Irena Wyrzykowska, Warszawa 1992.

Siwicka Dorota, Wiewiórka i inne zwierzęta, [w:] Dorota Siwicka, Zapytaj Mickiewicza, Gdańsk 2007.

Słomak Iwona, Łacińskie onomatopeje ptasich śpiewów. Acredula i problem translacji, [w:] Ptaki. Przeploty, red. Beata Mytych-Forajter, Kalina Jaglarz, Katowice 2015.

The Others language. Jacques Derrida interviews Ornette Coleman, 23 june 1997, „Genre. Forms of discourse and culture”.