Światłocienie perswazji. Fragmenty dyskursu ero//teore//tycznego

Main Article Content

Artur Żywiołek

Abstrakt

Chiaroscuros of persuasion. Fragments of the ero//theo//r(e)tical discourse

The article entitled Chiaroscuros of persuasion. Fragments of the ero//theo//r(e)tical discourse is a reflection concerning the rhetoric paradox, which, as an ingredient of septem artes liberales – was an efficient cognitive, understanding and thinking tool. Today, however, its position is described in the following article with the usage of “light” and “shade” metaphors. The rhetoric of various theoretical models (in the sciences and in the humanities) has become, in our times, a reason for asking the fundamental question about the status of the relation between language and reality, between cognition and interpretation. Does the desire for knowledge, the passion of thinking, indicate the existence of an objective and cognizable reality, or is it quite the contrary: does it prove that there is no non-linguistic reality?


Article Details

Jak cytować
Żywiołek, Artur. 2018. „Światłocienie Perswazji. Fragmenty Dyskursu ero//teore//Tycznego”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 5 (maj), 74-86. https://doi.org/10.24917/23534583.5.6.
Dział
Kontynuacje i rewizje
Biogram autora

Artur Żywiołek

Dr hab., prof. nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce przełomów kulturowych, estetyce modernizmu oraz intelektualnej historii Polski i Europy. m.in. Prze-pisane i za-pisane. Wybrane problemy współczesnej literatury polskiej, Częstochowa 2005 (wspólnie z Agnieszką Czajkowską), Mesjański logos Europy. Mariana Zdziechowskiego i Stanisława Brzozowskiego dyskursy o kulturze Zachodu, Częstochowa 2012, Muzyka w czasach ponowoczesnych, Częstochowa 2013 (wspólnie z Adamem Regiewiczem i Joanną Warońską), Polityczność mediów, Toruń 2015 (wspólnie z Adamem Regiewiczem, Bogusławą Bodzioch-Bryłą i Grażyną Pietruszewską-Kobielą). Współredaktor tomów zbiorowych: Romantyczne repetycje i powroty, red. Agnieszka Czajkowska, Artur Żywiołek, Częstochowa 2010; Kulturowe paradygmaty końca. Studia komparatystyczne, red. Józef Cezary Kałużny i Artur Żywiołek, Częstochowa–Kraków 2012; Milczenie. Antropologia – hermeneutyka, red. Adam Regiewicz i Artur Żywiołek, Częstochowa 2014; Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic). Studia komparatystyczne, red. Anna Janek, Adam Regiewicz i Artur Żywiołek, Częstochowa 2015; Szkiełko i oko. Humanistyka w dialogu z fizyką, red. Adam Regiewicz, Artur Żywiołek, Warszawa 2017.


Bibliografia

Bandura Agnieszka, Αϊσθησις. Zmysłowość i racjonalność w estetyce tradycyjnej i współczesnej, Kraków 2013.

Barthes Roland, Fragmenty dyskursu miłosnego, przeł. Marek Bieńczyk, Warszawa 2011.

Brożek Bartosz, Upadek Modelu, [w:] Bartosz Brożek, Granice interpretacji, Kraków 2016.

Culler Jonathan, Teoria literatury, przeł. Maria Bassaj, Warszawa 2002.

Gadamer Hans-Georg, Retoryka, hermeneutyka i krytyka ideologii, [w:] Hans-Georg Gadamer, Język i rozumienie, przeł. Piotr Dehnel, Beata Sierocka, Warszawa 2003.

Herbert Zbigniew, Ścieżka, [w:] Zbigniew Herbert, Wiersze zebrane, Warszawa 1982.

Kołakowski Leszek, Husserl i poszukiwanie pewności, Kraków 2003.

Kuziak Michał, Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza, Słupsk 2006.

Man Paul de, Ideologia estetyczna, przeł. Artur Przybysławski, wstęp Andrzej Warmiński, Gdańsk 2000.

Markowski Michał Paweł, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013.

Michel Foucault, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970, przeł. Michał Kozłowski, Gdańsk 2002.

Nietzsche Friedrich, Alle Lust will Ewigkeit, [w:] Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, cz. II, Schmeitzner, Chemnitz 1883.

Rosenzweig Franz, Gwiazda Zbawienia, przeł. Tadeusz Gadacz, Kraków 1998.

Rusinek Michał, Między retoryką a retorycznością, Kraków 2003.

Sławiński Janusz, Prace wybrane, t. III („Teksty i teksty”), Kraków 2000.

Steiner George, Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli, przeł. Ola i Wojciech Kubińscy, Gdańsk 2007.

Steiner George, Gramatyki tworzenia. Na podstawie wygłoszonych w roku 1990 wykładów imienia Gifforda, przeł. Jerzy Łoziński, Poznań 2004.

Steiner George, Poezja myślenia. Od starożytnych Greków do Celana, przeł. Bogdan Baran, Warszawa 2016.

Vattimo Gianni, Koniec nowoczesności, przeł. Monika Surma-Gawłowska, wstęp Andrzej Zawadzki, Kraków 2006.

Welsch Wolfgang, Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998.