Miasto w przestrzeni językowo-kulturowej polskiej muzyki metalowej z lat osiemdziesiątych XX wieku

Main Article Content

Anna Antas

Abstrakt

The city in the linguistic-cultural area of Polish metal music from the 1980s

The purpose of this article is to draw attention to the linguistic and cultural manner of conceptualizing the city in the lyrics of the Polish metal songs from the 1980s. After the analysis of the lyrics of nearly 300 songs, it could be argued that the city is evaluated mostly in a negative way, which is manifested by the linguistic means that are used to describe it. The gathered lyrics depict it as the “city of evil” and the “city of dread”. Inhabitants of the city are described by means of metonymy and personification hence cities “die” or “fall asleep”. There are also lots of expressionistic accounts that concern destruction of the city as the result of a nuclear disaster. The research material also contains citations that present the city as a loud, untidy and noisy place which overwhelms and besets the human.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
Antas, Anna. 2014. „Miasto W Przestrzeni językowo-Kulturowej Polskiej Muzyki Metalowej Z Lat osiemdziesiątych XX Wieku”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 2 (grudzień), 169-82. https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/1788.
Dział
Kontynuacje i rewizje

Bibliografia

Dyś M., Oczami rockmana. Polska i świat w tekstach polskich twórców rockowych lat 80. i 90. XX wieku, Sosnowiec 2012.
Jastrzębska-Golonka D., Driada w Paryżu i kalosze szczęścia w Kopenhadze, czyli realizm na usługach baśni. Realistyczno-magiczny obraz miast europejskich w najnowszym przekładzie baśni i opowieści H. Ch. Andersena, [w:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 3, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2011.
Jastrzębska-Golonka D., Kopenhaga – miasto magiczne. Obraz miasta w języku najnowszego przekładu tekstów Hansa Christiana Andersena, [w:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 4, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2012.
Jastrzębska-Golonka D., Obraz miasta i językowe sposoby jego wartościowania w najnowszym przekładzie baśni Hansa Chrystiana Andersena, [w:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 2, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2008.
Kajtoch W., Subkultury młodzieży w kontekście edukacji – przykład metalowców, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków 22–25 września 2004, t. 1, red. M. Czermińska, Kraków 2005.
Kłosińska A., E. Sobol, A. Stankiewicz, Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, Warszawa 2011.
Krysztofiak J., Próba rekonstrukcji kulturowego obrazu świata determinowanego przez język subkultury hip-hop, http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1084709394.pdf (dostęp: 19 października 2013).
Lakoff J., M. Johnson, Metafory w naszym życiu, tłum. i wstępem opatrzył T. P. Krzeszowski, Warszawa 2010.
Mandal A., Męskość a muzyka. Wybrane charakterystyki osobowe twórców polskiej muzyki metalowej, [w:] W kręgu gender, red. E. Mandal, Katowice 2007.
Mandal A., Subkultura metalowa – psychospołeczna charakterystyka muzycznych fascynacji i stylów życia, „Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne” 2004, nr 2.
Miasto w perspektywie onomastyki i historii, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Graf, Poznań 2010.
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2006.
Miasto. Teren koegzystencji pokoleń. Łódź, 19–21 maja 1997 r., red. Z. Staszewska, Łódź 1999.
Moch W., Hip–hop. Kultura miasta: leksyka subkultury hiphopowej w Polsce, Bydgoszcz 2008.
Pęczak M., Metalowcy, [hasło w:] M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1992.
Sławkowa E., „Miejsca” (w) historii. Obrazy miast w poezji Czesława Miłosza (z problemów onomastyki literackiej i lingwistycznej interpretacji tekstu literackiego), [w:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 4, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2012.
Sobociński M., Językowy obraz miasta. Czy miasto może coś o sobie opowiedzieć? Czy z miastem można porozmawiać?, http://www.academia.edu/191709/Jezykowy_obraz_miasta._Czy_miasto_moze_cos_o_sobie_opowiedziec_Czy_z_miastem_mozna_porozmawiac (dostęp: 19 października 2013).
Tokarski R., Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995.
Uniwersalny słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 2007.
Wertenstein-Żuławski J., Między nadzieją a rozpaczą. Rock, młodzież, społeczeństwo, Warszawa 1993.
Wolański A., Słownik terminów muzyki rozrywkowej, Warszawa 2000.
Zawadzki M., Komunikacja werbalna i niewerbalna subkultury satanistów i metalowców. Podobieństwa i różnice obu grup, [w:] Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce, red. Z. Pasek, Kraków 2005.