Fotografia jako medium poetyckiego doświadczenia miasta w wierszach Joanny Ziembińskiej-Kurek

Main Article Content

Mirosława Szott

Abstrakt

Photography as the medium of a poetic experience of the city in Joanna Ziembińska-Kurek’s output

 

Writings of Joanna Ziembińska-Kurek revolve around the theme of space. The Lubusz poet tries to recognize and understand the past of the place, thus discovering her own self. The photography is a medium in two ways: firstly, it is a bridge between the old and the current image of the place, secondly it strengthens the man’s relationship with the city. The poet reflects on the fate of the man and its significance in the context of the transformation of space.

The first part of the article shows the literary image of Zielenzig before 1945. Its description in Ziembińska-Kurek’s texts is inspired by black-and-white photographs. The second part explores the contemporary Sulęcin. A conventional dividing line is year 1945 – the end of World War II and the resulting shift of the Polish border to the West. What means of poetical expression does Ziembińska use to familiarize old German places? How does she translate photographs into literature? – the article answers these and other questions.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
Szott, Mirosława. 2014. „Fotografia Jako Medium Poetyckiego doświadczenia Miasta W Wierszach Joanny Ziembińskiej-Kurek”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 2 (grudzień), 89-100. https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/1783.
Dział
Kontynuacje i rewizje

Bibliografia

Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 1996.
Benjamin W., Mała historia fotografii, [w:] W. Benjamin, Twórca jako wytwórca, tłum. I. Sikorski, Poznań 1975.
Certeau M. de, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008.
Czapliński P., Rzecz w literaturze albo proza lat dziewięćdziesiątych wobec „mimesis”, [w:] Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, red. S. Wysłouch, B. Kaniewska, Poznań 1999.
Michalski Ł., Akty miasta, czyli moralność fotograficzna, [w:] Miasto i czas, red. J. Kurek, K. Maliszewski, Chorzów 2008.
Michalski Ł., Akty miasta, czyli moralność fotograficzna, [w:] Miasto i czas, red. J. Kurek, K. Maliszewski, Chorzów 2008.
Morin E., Kino i wyobraźnia, tłum. K. Eberhardt, Warszawa 1975.
Olechnicki K., Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003.
Sontag S., O fotografii, tłum. S. Magala, Warszawa 1986.
Szydłowska J., Retoryka rzeczy a proces zadomowienia w przestrzeniach pojałtańskiego Okcydentu, „Anthropos?” 2011, nr 16–17.
Tatarkiewicz W., Fotografie i obrazy, [w:] W. Tatarkiewicz, Parerga, Warszawa 1978.