Doświadczenie turystyczne w mieście ponowoczesnym – perspektywa turystyki miejskiej i polskiej prozy najnowszej

Main Article Content

Joanna Padula

Abstrakt

Tourist experience in the postmodern city – perspective of urban tourism and latest Polish prose

 

The type and speed of changes that are taking place in today’s world as well as the architecture of the changing social relations and the mode of participating in space directly affect the nature of cities. The article is an attempt of showing the impact of changes in the modern city on urban tourism and connecting them with the image of the tourist identity of literary heroes in the latest Polish prose. The paper is based on findings from the fields of tourism anthropology, urban sociology and the prose of Polish authors born in the 70s and 80s. The combination of tourism and literary perspective aims at showing the relationship between new forms of urban tourism and the experience of urban tourists that is present in the Polish prose. The diagnosis is based on the distinction between two types of spaces of global cities: hyperspace and peripheral space, as well as reflections on the category of the tourist gaze.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
Padula, Joanna. 2014. „Doświadczenie Turystyczne W mieście Ponowoczesnym – Perspektywa Turystyki Miejskiej I Polskiej Prozy Najnowszej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 2 (grudzień), 76-88. https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/1782.
Dział
Kontynuacje i rewizje

Bibliografia

Burszta W. J., Nie tylko globalizacja. Uwagi o kulturze współczesnej, [w:] Wszystek krąg ziemski. Antropologia, historia, literatura. Prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Hernasowi, red. P. Kowalski, Wrocław 1998.
Castells M., Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, Warszawa 2007.
Frysztacki K., Między przestrzenią i publicznością miejską, [w:] Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, red. B. Jałowiecki, A. Majer, M. Szczepański, Warszawa 2005.
Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Warszawa–Poznań 2002.
Kowalczyk A., Nowe formy turystyki miejskiej, „Prace i Studia Geograficzne” 2005, t. 35.
Madurowicz M., Kto jest turystą w przestrzeni miasta?, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, red. A. Kowalczyk, Warszawa 2008.
Melosik Z., Młodzież a przemiany kultury współczesnej, [w:] Być Europejczykiem, red. A.W. Mikołajczak, Gniezno 2002.
Michałowski L., O związkach mieszkania ze stylem życia, [w:] Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, red. B. Jałowiecki, A. Majer, M. Szczepański, Warszawa 2005.
Misiak W., Nowe procesy i zjawiska po przełomie 1989 roku w miastach polskich, [w:] Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, red. B. Jałowiecki, A. Majer, M. Szczepański, Warszawa 2005.
Nycz R., O kolażu tekstowym. Zarys dziejów pojęcia, [w:] R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995.
Olszewski M., Do Amsterdamu, Kraków 2003.
Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Warszawa 2008.
Rewers E., Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.
Sommer M., Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia, tłum. J. Merecki, Warszawa 2003.
Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, Warszawa 1987.
Turystyka miejska. Zbiór rozpraw, red. A. Matczak, Bydgoszcz 2008.
Urry J., Spojrzenie turysty, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2007.
Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2012.