Proponujemy opracowanie następujących zagadnień:

 • Pionierzy polskiej teorii fantastyki literackiej, np. Artur Hutnikiewicz (1916-2005,) Ryszard Handke (1932-2010), Andrzej Zgorzelski (1934-2017) –mikrostudia osobowości autorskich, podejmowanych projektów badawczych, szkół i koncepcji fantastyki na tle uwarunkowań środowiskowych (jak uczelnie, instytucje), trendów i mód w obszarze literaturoznawstwa, etc.;
 •  
 • Fazy i tendencje rozwoju myśli teoretyczno-fantastycznej w Polsce: od inicjowania dyskursu, m.in. w krytyce literackiej oraz poetyce sformułowanej pisarzy, po dzisiejszą świadomość teoretycznoliteracką w obszarze fantastyki;
 •  
 • Ważne polskie i zagraniczne dzieła, wypowiedzi, dotyczące teorii fantastyki literackiej w Polsce (studia przypadków);
 •  
 • Rodzime koncepcje z zakresu teorii literatury fantastycznej;
 •  
 • Recepcja zagranicznych koncepcji fantastyki: „stan posiadania”, zapóźnienia, przekształcenia, odrzucenia i nieobecności;
 •  
 • Rodzimy wkład w zagraniczne badania nad fantastyką, światowa (nie)obecność polskiej teorii literatury fantastycznej;
 •  
 • Kluczowe koncepcje teoretyczne, kanon(y )definicyjny(e) i metody badań fantastyki literackiej;
 •  
 • Literatura fantastyczna czy motywy, gatunki i konwencje fantastyki – jako przedmiot teoretycznoliterackiego namysłu?
 •  
 • Dyskursy definicyjne literatury fantastycznej i ich uwarunkowania;
 •  
 • Mody, „zwroty” i metodologie literaturoznawcze w teorii literatury fantastycznej w Polsce;
 •  
 • Premodernistyczne, modernistyczne, postmodernistyczne teorie literatury fantastycznej w Polsce; kulturowa teoria literatury fantastycznej;
 •  
 • Geobiografia teorii literatury fantastycznej w Polsce: istotne w kształtowaniu dyskursu ośrodki akademickie, instytucje, „liderzy opinii”, mentorzy, ich uczniowie i sukcesorzy na mapie polskiego „fantastykoznawstwa”, „fantastyczne lineaże” i genealogie;
 •  
 • „Mapa” polskiego „fantastykoznawstwa”;
 •  
 • Rola fantastyki w życiorysach naukowych polskich badaczy literatury;
 •  
 • Fantastyka w dyskursie krytycznoliterackim;
 •  
 • Fantastyka literacka w dyskursie naukowym;
 •  
 • Akademicki dyskurs „fantastykoznawczy” a dyskurs fanowski (rola fandomu);
 •  
 • Twórcy literatury fantastycznej jako teoretycy literatury, literatura jako teoria literatury fantastycznej;
 •  
 • Dyskurs fantastyczny w Internecie (portale, witryny, e-czasopisma kształtujące świadomość fachową i amatorską dotyczącą zjawiska fantastyki);
 •  
 • Wpływ dyskursu naukowego i paranaukowego na kształtowanie rozumienia fantastyki literackiej;
 •  
 • Inter- i transdyscyplinarne teorie „fantastykoznawcze” w Polsce;
 •  
 • „Wędrujące pojęcia” (Mieke Bal) w teorii literatury fantastycznej w Polsce;
 •  
 • Problemy interkulturowe i translatologiczne teorii literatury fantastycznej w Polsce;
 •  
 • Nagrody związane z literaturą fantastyczną w Polsce.

Powyższy zakres tematyczny chętnie poszerzymy o zaproponowane przez Państwa ujęcia.

Na artykuły naukowe i recenzyjne, komentarze, wypowiedzi sprawozdawcze, wywiady i inne materiały związane z zaproponowanym tematem oczekujemy do 10 lipca 2020.

Informujemy, że czasopismo zostało zakwalifikowane do ministerialnego programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” i znajduje się na liście czasopism punktowanych (20 punktów).

Zapraszamy do zgłaszania tekstów.