Numer tematyczny: Teorie fantastyki w Polsce: koncepcje i recepcje „Studia Poetica” IX (2021) zgłoszenia do 10 lipca 2020.

Numer tematyczny: Dendrografie. Literatura, kultura, historia „Studia Poetica” VIII (2020) [zakończono przyjmowanie zgłoszeń].

Tematem przewodnim numeru pisma są literacko-kulturowe „dendrologie” i „dendrografie” obserwowane w rozmaitych przekazach artystycznych, poezji, prozie, dramacie, filmie, ale również w zdarzeniach czy koncepcjach społecznych, naukowych – dawniej i współcześnie. Drzewa i lasy stanowią tradycyjny składnik wyobraźni literackiej/artystycznej. Interesują nas m.in. takie ujęcia, jak: - „drzewne” metafory, symbole, obrazy;- topika związana z drzewem, lasem, sadem, arboretum; - drzewa (np. żywe i martwe) w kontekście biopoetyki; - drzewo jako element doświadczenia czasu i przestrzeni; - drzewo jako znak pamięci; - modele rzeczywistości oparte na znaczeniu drzewa i jego elementów (np. korzeni, gałęzi, liści); dendrogramy; teorie odwołujące się do idei czy obrazu drzewa; - drzewa, ich skupiska (gatunki, sposoby uprawy i wykorzystania) a posthumanistyczne badania nad środowiskiem.