Ogłoszenia

Informujemy, że po analizie ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2021 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021 - ICV 2021: 90.00

Nabór artykułów do numeru tematycznego "Języki antropocenu" (2023)

2022-04-06

Numer tematyczny Języki antropocenu "AUPC. Studia Poetica" XI (2023)

Zachęcamy do podjęcia następujących zagadnień:

 • antropocen jako wyzwanie dla literaturoznawstwa;
 • literackie i kulturowe obrazy katastrofy klimatycznej;
 • literatura jako laboratorium innych (bardziej inkluzywnych, sprawiedliwszych) światów;
 • antropocen a konieczność/niemożliwość utopii;
 • powrót narracji apokaliptycznych w antropocenie;
 • ekokrytyka/animal studies/posthumanizm wobec antropocenu;
 • antropocen a języki nie-ludzkie (biosemiotyka, post-koiné, historie biotyczne itp.);
 • antropocen a nowe strategie lekturowe (Global Warming Criticism, lektura dyfrakcyjna, lektury wielkoskalowe itp.);
 • antropocen a nowa humanistyka (teoria aktora-sieci, realizm spekulatywny, nowy materializm, teorie afektywne itd.);
 • antropocen a dyskursy polityki, ekonomii, ekologii itp.;
 • antropocen a inne kryzysy (etyczne, polityczne, ekonomiczne) współczesnego świata;
 • alternatywne propozycje terminologiczne (kapitałocen, technocen, plantacjocen, chthulucen itp.);
 • antropocen a problem „dwóch kultur”;
 • zwrot geologiczny w naukach humanistycznych;
 • poetyki antropocenu (ekomimesis, ekodiegesis, sympoiesis, sztuka hiperobiektów itp.).

Statystyki pobrań

2021-08-20

Informujemy, że od sierpnia 2021 widoczne są statystyki pobrań artykułów publikowanych w czasopiśmie.

Autoryzacja artykułu przez ORCID

2021-02-26

Szanowni Autorzy!

System OJS umożliwia stałą autoryzację prac opublikowanych w naszym czasopiśmie za pomocą konta ORCID autora.