Redaktor naczelna

Magdalena Roszczynialska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

magdalena.roszczynialska@up.krakow.pl

Zastępca Redaktor naczelnej
Katarzyna Wądolny-Tatar, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

katarzyna.wadolny-tatar@up.krakow.pl

Sekretarze redakcji
Jakub Knap, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

jakub.knap@up.krakow.pl

Patryk Szaj, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

patryk.szaj@up.krakow.pl

Członkowie redakcji
Maciej Eder, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska; Instytut Języka Polskiego PAN

maciej.eder@ijp.pan.pl

Janusz Waligóra, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

janusz.waligora@up.krakow.pl