Redaktor naczelna

dr hab., prof. UP Magdalena Roszczynialska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Zastępca Redaktora
dr hab., prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Sekretarz redakcji
dr Jakub Knap, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Członek redakcji
dr hab., prof. UP Maciej Eder, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska; Instytut Języka Polskiego PAN